Bydlení v souladu s přírodou

„Každý člověk má k dispozici téměř 1 m3 dorůstajícího dřeva ročně – na každou tříčlennou rodinu vyroste v Evropě během 80 let 240 m3 kulatiny. Ze 140 m3 užitkového dřeva lze postavit rodinný dům s kvalitní izolací a 80 let ho vytápět.“

Heslo „Bydlení v souladu s přírodou“, které doprovází naše stavby, není jen prázdným pojmem. Volba materiálu pro Vaše bydlení je vždy prováděna tak, aby co nejméně zatěžovala životní prostředí, ať v současnosti při stavbě, tak i později při údržbě a renovacích. Samotné dřevo kupujeme od místních producentů a zpracováváme co nejblíže těžbě (pila …). Asi není v rámci ČR jiná stavební firma, která by dávala přednost místním zpracovatelům před cenou. Všechny použité materiály jsou přísně ekologické, se všemi certifikáty o nezávadnosti a ekologické neutralitě. Samozřejmě se nemůžeme vyhnout dalším materiálům, ovšem i v tomto případě platí, že přednost má nejbližší dodavatel. A tak se ve svém domě setkáte s betonem z betonárky v Ralsku, střešní krytinou z Týnu nad Vltavou, protože bližší výroba tohoto typu střešní krytiny není, a stavebními doplňky z Liberce. I pracovníci, kteří Váš dům staví, jsou místní, tedy nenajímáme žádné agenturní zaměstnance. Všichni jsou prověřeni na předchozích stavbách, a proto můžeme ručit za kvalitu našich staveb. Každou případnou reklamaci (či žádost o úpravu), bude řešit člověk, který Váš dům důvěrně zná, protože ho stavěl.