Systém dřevostaveb

 Naše dřevostavby stavíme jedinečným a inovativním systémem založeným na preferování kvality používaných materiálů, množstvím izolace a rychlosti výstavby. Tímto způsobem jsme docílili minimalizování režijních nákladů na samotnou výstavbu a podstatné snížení tepelných ztrát, takže se u našeho základního systému provedení pohybujeme v rámci prostupnosti tepla konstrukcí mezi nizkoenergetickým a pasivním standardem.

Technologie

Po několika letech zkoumání a studování různých technologií výstavby dřevostaveb, velkém množství školení a návštěv veletrhů po celé Evropě jsme zhotovili náš systém dřevostaveb a podle našich propočtů se jedná o jeden ze systémů s nejlepším poměrem cena/ výkon.

Realizace

Realizaci Nosných dřevěných prvků provádíme vždy tak, že celou stavbu si na základě výrobní dokumentace připravíme na hale a na stavbu přivezeme celý dům rozložený na jednotlivé moduly, krov a strop.

Tímto způsobem jsme nezávislí na povětrnostních podmínkách a počasí. Výrobou v hale také eliminujeme na minimum možnost zvlhnutí dřeva a tím pádem je zaručeno požadované vysušení dřeva.

Při stavbě dřevostavby na klíč garantujeme rychlost výstavby od zahájení 3 až 5 měsíců k nastěhování.

Jelikož můžeme vytvořit moduly stěn v jakýchkoli rozměrech, nepotřebujeme okolo domu prostor pro těžkou techniku a stačí nám jen příjezdová cesta.